Vintage Toy Gun

Brand > Kenton Toys

  • Vintage Kenton Toys Gene Autry Cast Iron Cap Gun. Working. Ref. #09
  • 1930's Gene Autry Cast Iron Cap Gun, Works, High Grade Condition